Over CURIT

CURIT slaat de brug tussen zorg en ICT en maakt de zorg daarmee beter, makkelijker en goedkoper. CURIT ontwikkelt zijn producten principieel vanuit een ervaren behoefte van zorgverleners. De zorg komt eerst, dan pas de techniek. ICT dient de zorg – niet andersom!

De kwaliteit van de zorg staat bij ons op de eerste plaats. Die kwaliteit wordt in onze ogen bedreigd doordat de vraag naar zorg stijgt, terwijl daar niet de benodigde capaciteit tegenover staat. De druk op huisartsen, specialisten en verpleegkundigen neemt toe. Innovatieve techniek kan dit probleem helpen oplossen.

CURIT maakt de zorg beter, makkelijker en goedkoper…

  • door het zorgproces transparanter te maken;
  • door de zorgverleners te ondersteunen vanuit een zorgmodel op basis van geldende richtlijnen en standaarden;
  • door de administratieve last van zorgverleners te verlichten;
  • door onnodige ziekenhuisbezoeken te voorkomen;
  • door de patiënt meer ruimte voor eigen regie te bieden.

Onze producten zijn stuk voor stuk vanuit deze visie ontwikkeld. Op basis van geldende medische richtlijnen en standaarden. In samenspraak met zorgverleners en gebruikers.

WERKWIJZE

Kwaliteit van de zorg staat bij al onze producten voorop. Medische richtlijnen en standaarden vormen het uitgangspunt. Die worden aangevuld en aangescherpt op grond van de specifieke doelstellingen en wensen van onze klanten. Dit doen we in nauw overleg met onze opdrachtgevers. Zo maken we maatwerk van hoge kwaliteit, altijd perfect toegesneden op de specifieke toepassing.