Hart & Vaatgroep inventariseert telemonitoring

Tweederde van de Nederlandse ziekenhuizen heeft meegewerkt aan de inventarisatie van De Hart&Vaatgroep en TNO naar de beschikbaarheid van telemonitoring voor chronisch hartfalenpatiënten. Van deze ziekenhuizen biedt bijna 35% hartfalenpatiënten telemonitoring aan. Daarnaast start 15% dit jaar met telemonitoring en zet nog eens 20% voorbereidende stappen.

De Hart&Vaatgroep vindt het belangrijk dat telemonitoring in alle ziekenhuizen beschikbaar is voor hartfalenpatiënten. Telemonitoring kan bijdragen aan regie en veiligheid voor de patiënt. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het ziekenhuisopnames en sterfte onder hartfalenpatiënten reduceert.

Met de uitkomsten van de inventarisatie wil De Hart&Vaatgroep een impuls geven aan de toepassing van telemonitoring bij hartfalen. Door het aanbod en de stappen van ziekenhuizen inzichtelijk te maken, kunnen ziekenhuizen van elkaars kennis en ervaringen leren. Hartfalenpatiënten zien in een oogopslag welke ziekenhuizen in hun regio:

  • telemonitoring aanbieden
  • telemonitoring in de loop van 2013 gaan aanbieden
  • voorbereidende stappen zetten in 2013 of telemonitoring verder uitbreiden
  • geen aanbod hebben en ook geen geen stappen ondernemen in 2013

De resultaten van de inventarisatie zijn op een overzichtskaartje op de site van de Hart&Vaatgroep weergegeven.