CURIT Quest zorgt voor heldere informatieoverdracht van patiënt naar de arts, nog voor het eerste consult. Dat maakt het consult effectiever en verhoogt de kwaliteit van de zorg.

Wat is CURIT Quest?

CURIT Quest is een zeer gebruiksvriendelijke digitale vragenlijst ofwel auto-anamnese. De patiënt kan deze vragenlijst op een zelfgekozen plaats en tijdstip invullen voordat hij voor het eerst naar de specialist gaat. De ervaring leert dat deze benadering een zeer hoge respons (95 procent) oplevert. Ook patiënten van de oudere generatie kunnen ermee uit de voeten.

CURIT Quest kan meertalig worden ingezet, de patiënt krijgt de vragenlijst dan in zijn eigen taal gepresenteerd en de specialist ziet de terugkoppeling in het Nederlands.

De specialist kan zich op grond van de gegeven antwoorden vooraf een breder en beter beeld van de patiënt vormen. De gegevens zijn makkelijk te overzien en worden in bepaalde profielen weergegeven waarin de punten die de aandacht verdienen goed naar voren komen. Dit ondersteunt de specialist zeer adequaat bij het consult.

CURIT Quest is een veelzijdig inzetbaar instrument, afhankelijk van de eisen en wensen van de zorgverleners die ermee werken. CURIT Quest kan, behalve ter ondersteuning van de zorg, via een nameting eveneens dienen om bepaalde kwaliteitsdoeleinden van de beroepsverenigingen in kaart te brengen.

Ook de door de patiënt ervaren kwaliteitsaspecten en de patiënttevredenheid kunnen betrouwbaar en valide worden gemeten. Dat maakt CURIT Quest tot een handig instrument voor PROM (patient reported outcome measurement).

CURIT Quest is altijd een op maat gesneden combinatie van (delen van) internationaal erkende vragenlijsten en aanvulling en aanscherping op grond van specifieke wensen en eisen.

Connect brochure mini

Door op de afbeelding te klikken kunt u onze brochure over Curit Quest downloaden.