CURIT Quest zorgt voor heldere informatieoverdracht van patiënt naar de arts, nog voor het eerste consult. Dat maakt het consult effectiever en verhoogt de kwaliteit van de zorg.

Maatwerk

CURIT Quest is altijd gebaseerd op internationaal erkende vragenlijsten voor een bepaalde aandoening. Dat fundament wordt aangevuld en aangescherpt op grond van de specifieke wensen en eisen van de zorgverleners die ermee gaan werken.

CURIT Quest kan ook als instrument voor nameting worden gebruikt en dient dan om bepaalde kwaliteitscriteria te meten. Ook door de patiënt ervaren kwaliteitsaspecten en patiënttevredenheid zijn ermee in kaart te brengen.

CURIT Quest kan daarmee niet alleen de anamnese verbeteren, maar ook dienen om de zorg te evalueren.