CURIT Quest zorgt voor heldere informatieoverdracht van patiënt naar de arts, nog voor het eerste consult. Dat maakt het consult effectiever en verhoogt de kwaliteit van de zorg.

Hoe werkt CURIT Quest?

CURIT Quest is een digitale vragenlijst, die op een willekeurige tijd en plaats door de patiënt kan worden ingevuld. De patiënt krijgt via een beveiligde verbinding toegang tot de vragenlijst. Hij vult de lijst in op de tijd en plaats die hem schikken. Bij elke vraag kan hij desgewenst uitleg krijgen. De gegevens gaan rechtstreeks naar het systeem van de zorgverlener. Daar kunnen ze in samenhang met andere gegevens bekeken worden en overzichtelijk worden gepresenteerd.

Het grote voordeel van deze digitale auto-anamnese is dat de gegevens van de patiënt slechts één keer hoeven worden gevraagd en daarna via het elektronisch dossier beschikbaar blijven.

CURIT Quest biedt de bijzondere mogelijkheid om de vragenlijst meertalig te gebruiken. De patiënt kiest uit een aantal mogelijkheden de taal waarin hij de vragenlijst wil beantwoorden. De zorgverlener kiest onafhankelijk daarvan de taal waarin hij de gegevens gepresenteerd wil krijgen.