CURIT Consult disease management systemen: zorgverlening volgens richtlijnen. Eenvoudig, transparant en gebruiksvriendelijk.

Maatwerk

CURIT Consult combineert algemene medische kennis met specifieke eisen en wensen. Het kennissysteem voor elke specifieke toepassing van CURIT Consult is altijd gebaseerd op internationale richtlijnen en standaarden. CURIT laat zich hiertoe adviseren door deskundige zorgverleners: huisartsen, verpleegkundigen, specialisten en zonodig andere disciplines. Deze deskundigen bepalen de medische inhoud van het kennissysteem.

Dat stevige fundament wordt verder ingevuld en aangescherpt tot een compleet zorgmodel. De zorgverleners die ermee gaan werken, brengen hun eisen, wensen, ervaringen en processen in. CURIT Consult sluit altijd naadloos aan op de eigen systemen van de zorgverleners die ermee werken. Het uiteindelijke zorgmodel is zodoende een zorgvuldige, perfect op maat gesneden combinatie van algemeen geldende richtlijnen en specifieke gebruikerswensen.