CURIT Consult disease management systemen: zorgverlening volgens richtlijnen. Eenvoudig, transparant en gebruiksvriendelijk.

Hoe werkt CURIT Consult?

Iedere CURIT Consult-applicatie is een integraal, compleet zorgmodel voor de behandeling en begeleiding van patiënten met een chronische aandoening. Het state-of-the-art-kennissysteem is het hart van het zorgmodel. Dat kennissysteem berust op de geldende richtlijnen en protocollen voor de betreffende aandoening. Deze basis wordt aangevuld met specifieke eisen en wensen die door de opdrachtgever zijn ingebracht. Innovatieve ICT ondersteunt het werken met dit zorgmodel.

CURIT CardioConsult AF is een gewaardeerde toepassing voor zorg en begeleiding van patiënten met atriumfibrilleren. Zorgverleners boeken er uitstekende resultaten mee. De gespecialiseerd verpleegkundige krijgt meestal een sleutelrol in deze vorm van disease management bij boezemfibrilleren. CURIT CardioConsult AF ondersteunt de gespecialiseerd verpleegkundige bij het werken conform geldende richtlijnen en protocollen. De cardioloog voert supervisie en springt in als dat nodig is. De patiënt kan snel en makkelijk contact opnemen met de gespecialiseerd verpleegkundige en hoeft minder vaak op consult bij de cardioloog.