CURIT Consult

CURIT Consult omvat een aantal integrale, complete zorgmodellen voor de behandeling en begeleiding van patiënten met een chronische aandoening: CardioConsult HF, CardioConsult AF en RiskConsult CV. Deze disease management systemen berusten op actuele medische kennis en wordt ondersteund door slimme software. CURIT Consult krijgt voor iedere patiëntencategorie een specifieke invulling.

Geldende (internationale) medische richtlijnen en standaarden vormen de basis van elk zorgmodel. Dat wordt bovendien toegesneden op de specifieke processen en aanvullende wensen van de zorgverleners die ermee gaan werken. CURIT Consult maakt het werken conform richtlijnen eenvoudig en transparant. CURIT Consult is altijd maatwerk en zowel voor de zorgverlener als de patiënt zeer gebruiksvriendelijk.

Een succesvolle toepassing van CURIT Consult betreft de zorg en begeleiding aan patiënten met atriumfibrilleren (CardioConsult AF). CURIT CardioConsult AF ondersteunt de zorgverlening aan deze patiëntengroep tot in detail.