CURIT Connect versterkt de band tussen pariënt en zorgverlener en bespaart de zorgverlener veel tijd en energie.

Ervaringen in de praktijk

Tien klinieken hebben bij wijze van pilot een periode gewerkt met CURIT Connect in de InTouch-trial. CURIT Connect maakt daar deel uit van de zorg die wordt verleend vanuit speciale poliklinieken voor deze aandoening.

Een onderzoek van het Medisch Centrum Leeuwarden in aanvulling op deze trial laat positieve resultaten zien. Lees meer hierover in de presentatie van Richard van der Veer.

De ervaringen leren dat de inclusiecriteria voor deze vorm van zorg op afstand sterk bepalend zijn voor het succes. Telemonitoring is met andere woorden niet voor alle patiënten in dezelfde mate zinvol en efficiënt.

Veel patiënten en zorgverleners zijn positief over CURIT Connect. Daarover leest u meer in het boekje ‘Ervaringen met telemonitoring bij hartfalen’, dat u hier kunt downloaden of aanvragen.

Ervaringen met CURIT Connect in NL

We brengen u graag in contact met gebruikers van CURIT Connect, zodat u uit de eerste hand kunt horen hoe dat in de praktijk bevalt!